Moja zóna
Slovenské národné múzeum
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Vajanského nábrežie 61/2
00164721
2020603068
SK2020603068
500-999 zamestnancov
01.02.1979
Činnosti múzeí
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
33 tis. €
-9,1 %
2021/2020
82,1 mil. €
-60,6 %
2021/2020

Koneční uživatelia výhod Slovenské národné múzeum


Štatutári Slovenské národné múzeum


Spoločníci Slovenské národné múzeum


Predmety podnikania Slovenské národné múzeum


Kataster Slovenské národné múzeum


Skrátené výkazy Slovenské národné múzeum