Prehľad o organizácii
Slovenské národné múzeum
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Vajanského nábrežie 61/2
00164721
2020603068
SK2020603068
500-999 zamestnancov
01.02.1979
Činnosti múzeí
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
33 tis. €
-9,1 %
2021/2020
87,5 mil. €

Koneční užívatelia výhod Slovenské národné múzeum


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Slovenské národné múzeum


Generálny riaditeľ Slovenské národné múzeum


Zriaďovateľ Slovenské národné múzeum


Predmet činnosti Slovenské národné múzeum


Kataster Slovenské národné múzeum


Skrátené výkazy Slovenské národné múzeum