Prehľad o organizácii
Slovenské národné divadlo
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Pribinova 7272/17, 81901, Slovenská republika
00164763
2020829954
SK2020829954
500-999 zamestnancov
01.01.1972
Scénické umenie
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
16,9 tis. €
965,9 %
2021/2020
62 mil. €
18,4 %
2022/2021

Koneční uživatelia výhod Slovenské národné divadlo


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Slovenské národné divadlo


Generálny riaditeľ Slovenské národné divadlo


Poverená osoba Slovenské národné divadlo


Zriaďovateľ Slovenské národné divadlo


Predmet činnosti Slovenské národné divadlo


Kataster Slovenské národné divadlo


Skrátené výkazy Slovenské národné divadlo