Prehľad o organizácii
Slovenský ľudový umelecký kolektív /SĽUK/
Bratislava - mestská časť Rusovce, Balkánska 31/66
00164780
2020910815
SK2020910815
50-99 zamestnancov
05.09.1949
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
50,4 tis. €
50 %
2022/2021
31,2 mil. €
-72,3 %
2022/2021

Konečný užívateľ výhod Slovenský ľudový umelecký kolektív /SĽUK/


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Slovenský ľudový umelecký kolektív /SĽUK/


Riaditeľ Slovenský ľudový umelecký kolektív /SĽUK/


Zriaďovateľ Slovenský ľudový umelecký kolektív /SĽUK/


Predmet činnosti Slovenský ľudový umelecký kolektív /SĽUK/


Kataster Slovenský ľudový umelecký kolektív /SĽUK/


Skrátené výkazy Slovenský ľudový umelecký kolektív /SĽUK/