Moja zóna
Slovenský ľudový umelecký kolektív /SĽUK/
Bratislava - mestská časť Rusovce, Balkánska 31/66
00164780
2020910815
SK2020910815
50-99 zamestnancov
05.09.1949
Scénické umenie
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
43,2 tis. €
-79 %
2021/2020
30,8 mil. €
-19,5 %
2021/2020

Koneční uživatelia výhod Slovenský ľudový umelecký kolektív /SĽUK/


Štatutári Slovenský ľudový umelecký kolektív /SĽUK/


Spoločníci Slovenský ľudový umelecký kolektív /SĽUK/


Predmety podnikania Slovenský ľudový umelecký kolektív /SĽUK/


Kataster Slovenský ľudový umelecký kolektív /SĽUK/


Skrátené výkazy Slovenský ľudový umelecký kolektív /SĽUK/