Moja zóna
Umelecký súbor Lúčnica
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Štúrova 13/6, 81102, Slovenská republika
00164828
2020829976
SK2020829976
25-49 zamestnancov
15.05.1948
Scénické umenie
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
28,4 tis. €
38,1 mil. €
-94,1 %
2021/2020

Koneční uživatelia výhod Umelecký súbor Lúčnica


Štatutári Umelecký súbor Lúčnica


Spoločníci Umelecký súbor Lúčnica


Predmety podnikania Umelecký súbor Lúčnica


Kataster Umelecký súbor Lúčnica


Skrátené výkazy Umelecký súbor Lúčnica