Prehľad o organizácii
Umelecký súbor Lúčnica
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Kollárovo námestie 2221/10, 81107, Slovenská republika
00164828
2020829976
SK2020829976
10-19 zamestnancov
15.05.1948
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
28,4 tis. €
38,2 mil. €

Konečný užívateľ výhod Umelecký súbor Lúčnica


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Umelecký súbor Lúčnica


Riaditeľ Umelecký súbor Lúčnica


Zriaďovateľ Umelecký súbor Lúčnica


Predmet činnosti Umelecký súbor Lúčnica


Kataster Umelecký súbor Lúčnica


Skrátené výkazy Umelecký súbor Lúčnica