Moja zóna
Hudobné centrum
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Michalská 384/10
00164836
2020829987
SK2020829987
25-49 zamestnancov
15.08.1970
Usmerňov.sociál.služ.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
23 tis. €
47,9 mil. €
-99,4 %
2021/2020

Koneční uživatelia výhod Hudobné centrum


Štatutári Hudobné centrum


Spoločníci Hudobné centrum


Predmety podnikania Hudobné centrum


Kataster Hudobné centrum


Skrátené výkazy Hudobné centrum