Prehľad o organizácii
Hudobné centrum
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Michalská 384/10
00164836
2020829987
SK2020829987
25-49 zamestnancov
15.08.1970
Usmerňov.sociál.služ.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
23 tis. €
48,1 mil. €
244 %
2022/2021

Koneční uživatelia výhod Hudobné centrum


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Hudobné centrum


Riaditeľ Hudobné centrum


Zriaďovateľ Hudobné centrum


Predmet činnosti Hudobné centrum


Kataster Hudobné centrum


Skrátené výkazy Hudobné centrum