Prehľad o organizácii
Štátna filharmónia Košice
Košice - mestská časť Staré Mesto, Moyzesova 1018/66, 04001, Slovenská republika
00164844
2020762535
SK2020762535
100-149 zamestnancov
01.09.1968
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
13,4 tis. €
192,8 %
2021/2020
39,8 mil. €
-76,7 %
2022/2021

Konečný užívateľ výhod Štátna filharmónia Košice


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Štátna filharmónia Košice


Riaditeľ Štátna filharmónia Košice


Generálny riaditeľ Štátna filharmónia Košice


Zriaďovateľ Štátna filharmónia Košice


Predmet činnosti Štátna filharmónia Košice


Kataster Štátna filharmónia Košice


Skrátené výkazy Štátna filharmónia Košice