Prehľad o organizácii
Slovenská ústredná hvezdáreň
Hurbanovo, Komárňanská 68/137
00164852
2021013082
SK2021013082
25-49 zamestnancov
01.04.1969
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
3,47 tis. €
46 mil. €
-97,3 %
2022/2021

Konečný užívateľ výhod Slovenská ústredná hvezdáreň


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Slovenská ústredná hvezdáreň


Generálny riaditeľ Slovenská ústredná hvezdáreň


Zriaďovateľ Slovenská ústredná hvezdáreň


Predmet činnosti Slovenská ústredná hvezdáreň


Kataster Slovenská ústredná hvezdáreň


Skrátené výkazy Slovenská ústredná hvezdáreň