Moja zóna
Slovenská ústredná hvezdáreň
Hurbanovo, Komárňanská 68/137
00164852
2021013082
SK2021013082
25-49 zamestnancov
01.04.1969
Ost.výskum prír.vied
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
46 mil. €
-99,5 %
2021/2020

Koneční uživatelia výhod Slovenská ústredná hvezdáreň


Štatutári Slovenská ústredná hvezdáreň


Spoločníci Slovenská ústredná hvezdáreň


Predmety podnikania Slovenská ústredná hvezdáreň


Kataster Slovenská ústredná hvezdáreň


Skrátené výkazy Slovenská ústredná hvezdáreň