Prehľad o organizácii
Divadlo Nová scéna
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Živnostenská 2950/1
00164861
2020829998
SK2020829998
100-149 zamestnancov
03.07.1945
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
17,6 tis. €
40,8 mil. €

Konečný užívateľ výhod Divadlo Nová scéna


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Divadlo Nová scéna


Generálny riaditeľ Divadlo Nová scéna


Zriaďovateľ Divadlo Nová scéna


Predmet činnosti Divadlo Nová scéna


Kataster Divadlo Nová scéna


Skrátené výkazy Divadlo Nová scéna