Prehľad o organizácii
Bratislavské bábkové divadlo
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Dunajská 2319/36, 81108, Slovenská republika
00164879
2020830009
Nemá
25-49 zamestnancov
01.01.1972
Scénické umenie
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
9,72 tis. €
2,62 mil. €
-98 %
2019/2018

Koneční uživatelia výhod Bratislavské bábkové divadlo


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Bratislavské bábkové divadlo


Riaditeľ Bratislavské bábkové divadlo


Zriaďovateľ Bratislavské bábkové divadlo


Predmet činnosti Bratislavské bábkové divadlo


Kataster Bratislavské bábkové divadlo


Skrátené výkazy Bratislavské bábkové divadlo