Prehľad o organizácii
Bratislavské bábkové divadlo
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Dunajská 2319/36, 81108, Slovenská republika
00164879
2020830009
Nemá
25-49 zamestnancov
01.01.1972
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
9,72 tis. €
2,62 mil. €

Konečný užívateľ výhod Bratislavské bábkové divadlo


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Bratislavské bábkové divadlo


Riaditeľ Bratislavské bábkové divadlo


Zriaďovateľ Bratislavské bábkové divadlo


Predmet činnosti Bratislavské bábkové divadlo


Kataster Bratislavské bábkové divadlo


Skrátené výkazy Bratislavské bábkové divadlo