Moja zóna
Divadlo Andreja Bagara v Nitre
Nitra, Svätoplukovo námestie 130/4, 95053, Slovenská republika
00164895
2021246623
SK2021246623
100-149 zamestnancov
20.12.1949
Scénické umenie
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
18,6 tis. €
2,49 mil. €
47,4 %
2021/2020

Koneční uživatelia výhod Divadlo Andreja Bagara v Nitre


Štatutári Divadlo Andreja Bagara v Nitre


Spoločníci Divadlo Andreja Bagara v Nitre


Predmety podnikania Divadlo Andreja Bagara v Nitre


Kataster Divadlo Andreja Bagara v Nitre


Skrátené výkazy Divadlo Andreja Bagara v Nitre