Prehľad o organizácii
Divadlo Andreja Bagara v Nitre
Nitra, Svätoplukovo námestie 130/4, 95053, Slovenská republika
00164895
2021246623
SK2021246623
100-149 zamestnancov
20.12.1949
Scénické umenie
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
18,6 tis. €
2,51 mil. €
3,2 %
2022/2021

Koneční uživatelia výhod Divadlo Andreja Bagara v Nitre


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Divadlo Andreja Bagara v Nitre


Riaditeľ Divadlo Andreja Bagara v Nitre


Zriaďovateľ Divadlo Andreja Bagara v Nitre


Predmet činnosti Divadlo Andreja Bagara v Nitre


Kataster Divadlo Andreja Bagara v Nitre


Skrátené výkazy Divadlo Andreja Bagara v Nitre