Prehľad o organizácii
Divadlo Alexandra Duchnoviča
Prešov, Jarková 77, 08001, Slovenská republika
00164984
2020545010
Nemá
25-49 zamestnancov
01.01.1972
Scénické umenie
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
14,5 tis. €
8,1 %
2021/2020
473 tis. €
-72,5 %
2021/2020

Koneční uživatelia výhod Divadlo Alexandra Duchnoviča


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Divadlo Alexandra Duchnoviča


Riaditeľ Divadlo Alexandra Duchnoviča


Zriaďovateľ Divadlo Alexandra Duchnoviča


Predmet činnosti Divadlo Alexandra Duchnoviča


Kataster Divadlo Alexandra Duchnoviča


Skrátené výkazy Divadlo Alexandra Duchnoviča