Moja zóna
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Nám. SNP 33, 81331, Slovenská republika
00165182
2020830042
SK2020830042
200-249 zamestnancov
01.01.1974
Všeobecná verejná správa
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
55,6 tis. €
-96,7 %
2021/2020
193 mil. €
-99,8 %
2021/2020

Koneční uživatelia výhod Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky


Štatutári Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky


Spoločníci Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky


Predmety podnikania Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky


Kataster Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky


Skrátené výkazy Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky