Prehľad o organizácii
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Nám. SNP 33, 81331, Slovenská republika
00165182
2020830042
SK2020830042
200-249 zamestnancov
01.01.1974
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
833 tis. €
1 523,1 %
2021/2020
214 mil. €

Konečný užívateľ výhod Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Minister Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
PaedDr. Martina ŠimkovičováBratislava-Devínska Nová Ves, Bleduľová 6750/24, Slovenská republika25.10.2023


Predmet činnosti Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky


Názov
Vznik
Zánik
Všeobecná verejná správa01.01.1974

Kataster Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL-K

Skrátené výkazy Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL