Prehľad o organizácii
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Nám. SNP 33, 81331, Slovenská republika
00165182
2020830042
SK2020830042
200-249 zamestnancov
01.01.1974
Všeobecná verejná správa
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
833 tis. €
1 523,1 %
2021/2020
214 mil. €
173,6 %
2022/2021

Koneční uživatelia výhod Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky


Minister Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky


Predmet činnosti Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky


Kataster Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky


Skrátené výkazy Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky