Prehľad o organizácii
Štátny ústav pre kontrolu liečiv
Bratislava - mestská časť Ružinov, Kvetná 1024/11, 82508, Slovenská republika
00165221
2020857036
SK2020857036
150-199 zamestnancov
01.01.1972
Usmerňov.sociál.služ.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
4,65 mil. €
-7,4 %
2022/2021

Koneční uživatelia výhod Štátny ústav pre kontrolu liečiv


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Štátny ústav pre kontrolu liečiv


Riaditeľ Štátny ústav pre kontrolu liečiv


Zriaďovateľ Štátny ústav pre kontrolu liečiv


Predmet činnosti Štátny ústav pre kontrolu liečiv


Kataster Štátny ústav pre kontrolu liečiv


Skrátené výkazy Štátny ústav pre kontrolu liečiv