Prehľad o organizácii
Národný ústav reumatických chorôb
Piešťany, Nábr. I. Krasku 4, 92112, Slovenská republika
00165271
2020530732
SK2020530732
150-199 zamestnancov
01.01.1972
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
21 tis. €
23,7 mil. €

Konečný užívateľ výhod Národný ústav reumatických chorôb


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Národný ústav reumatických chorôb


Riaditeľ Národný ústav reumatických chorôb


Generálny riaditeľ Národný ústav reumatických chorôb


Zriaďovateľ Národný ústav reumatických chorôb


Predmet činnosti Národný ústav reumatických chorôb


Kataster Národný ústav reumatických chorôb


Skrátené výkazy Národný ústav reumatických chorôb