Prehľad o organizácii
Národný ústav reumatických chorôb
Piešťany, Nábr. I. Krasku 4, 92112, Slovenská republika
00165271
2020530732
SK2020530732
200-249 zamestnancov
01.01.1972
Čin.nemocníc
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
21 tis. €
23,7 mil. €
-26,1 %
2022/2021

Koneční uživatelia výhod Národný ústav reumatických chorôb


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Národný ústav reumatických chorôb


Riaditeľ Národný ústav reumatických chorôb


Generálny riaditeľ Národný ústav reumatických chorôb


Zriaďovateľ Národný ústav reumatických chorôb


Predmet činnosti Národný ústav reumatických chorôb


Kataster Národný ústav reumatických chorôb


Skrátené výkazy Národný ústav reumatických chorôb