Prehľad o organizácii
Národný onkologický ústav v Bratislave
Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Klenová 1, 83310, Slovenská republika
00165336
2020830108
SK2020830108
1000-1999 zamestnancov
01.01.1974
Čin.nemocníc
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
127 mil. €
108,5 %
2022/2021

Koneční uživatelia výhod Národný onkologický ústav v Bratislave


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Národný onkologický ústav v Bratislave


Riaditeľ Národný onkologický ústav v Bratislave


Generálny riaditeľ Národný onkologický ústav v Bratislave


Zriaďovateľ Národný onkologický ústav v Bratislave


Predmet činnosti Národný onkologický ústav v Bratislave


Kataster Národný onkologický ústav v Bratislave


Skrátené výkazy Národný onkologický ústav v Bratislave