Prehľad o organizácii
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Limbová 2651/12, 83303, Slovenská republika
00165361
2020341895
SK2020341895
500-999 zamestnancov
01.01.1986
Terciárne vzdelávanie
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Áno
Nie
Nie
Nie
Áno
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
149 tis. €
-21,3 %
2022/2021
6,28 mil. €
23,6 %
2022/2021

Koneční uživatelia výhod Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave


Rektor Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave


Zriaďovateľ Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave


Predmet činnosti Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave


Kataster Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave


Skrátené výkazy Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave