Moja zóna
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Limbová 2651/12, 83303, Slovenská republika
00165361
2020341895
SK2020341895
500-999 zamestnancov
01.01.1986
Terciárne vzdelávanie
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
131 tis. €
-65,8 %
2021/2020
6,01 mil. €
68,2 %
2021/2020

Koneční uživatelia výhod Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave


Štatutári Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave


Spoločníci Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave


Predmety podnikania Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave


Kataster Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave


Skrátené výkazy Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave