Prehľad o organizácii
Národné centrum zdravotníckych informácií
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Lazaretská 26, 81109, Slovenská republika
00165387
2020830119
SK2020830119
250-499 zamestnancov
01.01.1974
Všeobecná verejná správa
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
111 mil. €
-90,5 %
2022/2021

Koneční uživatelia výhod Národné centrum zdravotníckych informácií


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Národné centrum zdravotníckych informácií


Riaditeľ Národné centrum zdravotníckych informácií


Generálny riaditeľ Národné centrum zdravotníckych informácií


Zriaďovateľ Národné centrum zdravotníckych informácií


Predmet činnosti Národné centrum zdravotníckych informácií


Kataster Národné centrum zdravotníckych informácií


Skrátené výkazy Národné centrum zdravotníckych informácií