Prehľad o organizácii
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Limbová 3330/2, 83752, Slovenská republika
00165565
2020830141
SK2020830141
250-499 zamestnancov
01.01.1972
Všeobecná verejná správa
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
253 mil. €
-77,9 %
2022/2021

Koneční uživatelia výhod Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky


Poverená osoba Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky


Minister Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky


Predmet činnosti Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky


Kataster Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky


Skrátené výkazy Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky