Moja zóna
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Limbová 2, 83752, Slovenská republika
00165565
2020830141
SK2020830141
250-499 zamestnancov
01.01.1972
Všeobecná verejná správa
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
252 mil. €
-72,4 %
2021/2020

Koneční uživatelia výhod Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky


Štatutári Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky


Spoločníci Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky


Predmety podnikania Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky


Kataster Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky


Skrátené výkazy Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky