Prehľad o organizácii
Okresný súd Galanta
Galanta, Mierové námestie 940/1, časť obce: Galanta, 92423, Slovenská republika
00165638
2021153321
SK2021153321
50-99 zamestnancov
01.01.1972
Spravodlivosť,súdnictvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
379 tis. €
57,2 %
2022/2021

Koneční uživatelia výhod Okresný súd Galanta


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Okresný súd Galanta


Predseda Okresný súd Galanta


Predmet činnosti Okresný súd Galanta


Kataster Okresný súd Galanta


Skrátené výkazy Okresný súd Galanta