Moja zóna
Okresný súd
Komárno, Pohraničná 6
00165646
2021017812
SK2021017812
50-99 zamestnancov
01.01.1972
Spravodlivosť,súdnictvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
859 tis. €
-19,1 %
2021/2020

Koneční uživatelia výhod Okresný súd


Zainteresovné osoby Okresný súd


Predmet činnosti Okresný súd


Kataster Okresný súd


Skrátené výkazy Okresný súd