Prehľad o organizácii
Okresný súd Komárno
Komárno, Pohraničná 6, 94501, Slovenská republika
00165646
2021017812
SK2021017812
50-99 zamestnancov
01.01.1972
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
859 tis. €
-97,4 %
2022/2021

Konečný užívateľ výhod Okresný súd Komárno


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Okresný súd Komárno


Predmet činnosti Okresný súd Komárno


Kataster Okresný súd Komárno


Skrátené výkazy Okresný súd Komárno