Prehľad o organizácii
Okresný súd Levice
Levice, Kalvínske námestie č. 7, 93431, Slovenská republika
00165654
2021218474
SK2021218474
50-99 zamestnancov
01.01.1972
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
3,26 mil. €

Konečný užívateľ výhod Okresný súd Levice


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Okresný súd Levice


Predseda Okresný súd Levice


Predmet činnosti Okresný súd Levice


Kataster Okresný súd Levice


Skrátené výkazy Okresný súd Levice