Prehľad o organizácii
Okresný súd Levice
Levice, Kalvínske námestie č. 7
00165654
2021218474
SK2021218474
50-99 zamestnancov
01.01.1972
Spravodlivosť,súdnictvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
3,26 mil. €

Koneční uživatelia výhod Okresný súd Levice


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Okresný súd Levice


Predseda Okresný súd Levice


Predmet činnosti Okresný súd Levice


Kataster Okresný súd Levice


Skrátené výkazy Okresný súd Levice