Moja zóna
Okresný súd Levice
Levice, Kalvínske námestie č. 7
00165654
2021218474
SK2021218474
50-99 zamestnancov
01.01.1972
Spravodlivosť,súdnictvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
3,19 mil. €
-95,6 %
2021/2020

Koneční uživatelia výhod Okresný súd Levice


Štatutári Okresný súd Levice


Spoločníci Okresný súd Levice


Predmety podnikania Okresný súd Levice


Kataster Okresný súd Levice


Skrátené výkazy Okresný súd Levice