Moja zóna
Okresný súd Nitra
Nitra, Štúrova 9
00165662
2021246645
SK2021246645
100-149 zamestnancov
01.01.1972
Spravodlivosť,súdnictvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
2,18 mil. €
61,4 %
2021/2020

Koneční uživatelia výhod Okresný súd Nitra


Štatutári Okresný súd Nitra


Spoločníci Okresný súd Nitra


Predmety podnikania Okresný súd Nitra


Kataster Okresný súd Nitra


Skrátené výkazy Okresný súd Nitra