Prehľad o organizácii
Okresný súd Nitra
Nitra, Štúrova 9, 94968, Slovenská republika
00165662
2021246645
SK2021246645
150-199 zamestnancov
01.01.1972
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
2,19 mil. €
-70,6 %
2022/2021

Konečný užívateľ výhod Okresný súd Nitra


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Okresný súd Nitra


Predmet činnosti Okresný súd Nitra


Kataster Okresný súd Nitra


Skrátené výkazy Okresný súd Nitra