Moja zóna
Okresný súd Nové Zámky
Nové Zámky, Rákocziho 15
00165671
2021033608
SK2021033608
50-99 zamestnancov
01.01.1974
Spravodlivosť,súdnictvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
1,11 mil. €
-42,6 %
2021/2020

Koneční uživatelia výhod Okresný súd Nové Zámky


Štatutári Okresný súd Nové Zámky


Spoločníci Okresný súd Nové Zámky


Predmety podnikania Okresný súd Nové Zámky


Kataster Okresný súd Nové Zámky


Skrátené výkazy Okresný súd Nové Zámky