Prehľad o organizácii
Okresný súd Nové Zámky
Nové Zámky, Rákocziho 15
00165671
2021033608
SK2021033608
50-99 zamestnancov
01.01.1974
Spravodlivosť,súdnictvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
1,37 mil. €
-55 %
2022/2021

Koneční uživatelia výhod Okresný súd Nové Zámky


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Okresný súd Nové Zámky


Zainteresovné osoby Okresný súd Nové Zámky


Predmet činnosti Okresný súd Nové Zámky


Kataster Okresný súd Nové Zámky


Skrátené výkazy Okresný súd Nové Zámky