Prehľad o organizácii
Okresný súd Nové Zámky
Nové Zámky, Rákocziho 15, 94016, Slovenská republika
00165671
2021033608
SK2021033608
50-99 zamestnancov
01.01.1974
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
1,37 mil. €
-55 %
2022/2021

Konečný užívateľ výhod Okresný súd Nové Zámky


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Okresný súd Nové Zámky


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Predmet činnosti Okresný súd Nové Zámky


Názov
Vznik
Zánik
Spravodlivosť a súdnictvo01.01.1974

Kataster Okresný súd Nové Zámky


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL-K

Skrátené výkazy Okresný súd Nové Zámky


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL