Prehľad o organizácii
Okresný súd Senica
Senica, Nám. Oslobodenia 1, 90530, Slovenská republika
00165689
2021063528
SK2021063528
50-99 zamestnancov
01.01.1972
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
410 tis. €

Konečný užívateľ výhod Okresný súd Senica


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Okresný súd Senica


Predmet činnosti Okresný súd Senica


Kataster Okresný súd Senica


Skrátené výkazy Okresný súd Senica