Prehľad o organizácii
Okresný súd Topoľčany
Topoľčany, Nám. M. R. Štefánika 2238/55, 95515, Slovenská republika
00165697
2021291437
Nemá
nezistený
01.01.1972
31.05.2023
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
1,27 mil. €
-27,3 %
2022/2021

Koneční uživatelia výhod Okresný súd Topoľčany


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Okresný súd Topoľčany


Predmet činnosti Okresný súd Topoľčany


Kataster Okresný súd Topoľčany


Skrátené výkazy Okresný súd Topoľčany