Prehľad o organizácii
Okresný súd
Trenčín, Piaristická 27
00165701
2021309796
SK2021309796
100-149 zamestnancov
01.01.1972
Spravodlivosť,súdnictvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
1,92 mil. €
-60,5 %
2022/2021

Koneční uživatelia výhod Okresný súd


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Okresný súd


Zainteresovné osoby Okresný súd


Predmet činnosti Okresný súd


Kataster Okresný súd


Skrátené výkazy Okresný súd