Prehľad o organizácii
Okresný súd Trenčín
Trenčín, Piaristická 27, 91180, Slovenská republika
00165701
2021309796
SK2021309796
200-249 zamestnancov
01.01.1972
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
1,92 mil. €

Konečný užívateľ výhod Okresný súd Trenčín


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Okresný súd Trenčín


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Predmet činnosti Okresný súd Trenčín


Názov
Vznik
Zánik
Spravodlivosť a súdnictvo01.01.1972

Kataster Okresný súd Trenčín


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL-K

Skrátené výkazy Okresný súd Trenčín


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL