Prehľad o organizácii
Okresný súd Trnava
Trnava, Ulica Hlavná 19/49, časť obce: Trnava, 91783, Slovenská republika
00165719
2021147425
SK2021147425
100-149 zamestnancov
01.01.1972
Spravodlivosť,súdnictvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
1,09 mil. €
59,2 %
2022/2021

Koneční uživatelia výhod Okresný súd Trnava


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Okresný súd Trnava


Predseda Okresný súd Trnava


Predmet činnosti Okresný súd Trnava


Kataster Okresný súd Trnava


Skrátené výkazy Okresný súd Trnava