Prehľad o organizácii
Okresný súd Čadca
Čadca, 17.novembra 1256/4, časť obce: Čadca, 02201, Slovenská republika
00165743
2020550455
Nemá
nezistený
01.01.1974
31.05.2023
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
570 tis. €
81,3 %
2022/2021

Konečný užívateľ výhod Okresný súd Čadca


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Okresný súd Čadca


Predseda Okresný súd Čadca


Predmet činnosti Okresný súd Čadca


Kataster Okresný súd Čadca


Skrátené výkazy Okresný súd Čadca