Moja zóna
Okresný súd Liptovský Mikuláš
Liptovský Mikuláš, Tomášikova 5
00165760
2020585105
SK2020585105
50-99 zamestnancov
01.01.1974
Spravodlivosť,súdnictvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
1,05 mil. €
25,9 %
2021/2020

Koneční uživatelia výhod Okresný súd Liptovský Mikuláš


Štatutári Okresný súd Liptovský Mikuláš


Spoločníci Okresný súd Liptovský Mikuláš


Predmety podnikania Okresný súd Liptovský Mikuláš


Kataster Okresný súd Liptovský Mikuláš


Skrátené výkazy Okresný súd Liptovský Mikuláš