Prehľad o organizácii
Okresný súd Liptovský Mikuláš
Liptovský Mikuláš, Tomášikova 1965/5, časť obce: Staré Mesto, 03133, Slovenská republika
00165760
2020585105
SK2020585105
50-99 zamestnancov
01.01.1974
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
1,15 mil. €

Konečný užívateľ výhod Okresný súd Liptovský Mikuláš


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Okresný súd Liptovský Mikuláš


Predseda Okresný súd Liptovský Mikuláš


Predmet činnosti Okresný súd Liptovský Mikuláš


Kataster Okresný súd Liptovský Mikuláš


Skrátené výkazy Okresný súd Liptovský Mikuláš