Prehľad o organizácii
Okresný súd Lučenec
Lučenec, Ulica Dr. Herza 376/14, časť obce: Lučenec, 98401, Slovenská republika
00165778
2021228363
SK2021228363
100-149 zamestnancov
01.01.1972
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
70,3 tis. €
366,3 %
2022/2021

Konečný užívateľ výhod Okresný súd Lučenec


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Okresný súd Lučenec


Predseda Okresný súd Lučenec


Predmet činnosti Okresný súd Lučenec


Kataster Okresný súd Lučenec


Skrátené výkazy Okresný súd Lučenec