Prehľad o organizácii
Okresný súd Martin
Martin, E.B. Lukáča 2A, 03661, Slovenská republika
00165786
2020603090
SK2020603090
50-99 zamestnancov
01.01.1972
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
1,65 mil. €
-47,6 %
2022/2021

Konečný užívateľ výhod Okresný súd Martin


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Okresný súd Martin


Predmet činnosti Okresný súd Martin


Kataster Okresný súd Martin


Skrátené výkazy Okresný súd Martin