Prehľad o organizácii
Okresný súd v Považskej Bystrici
Považská Bystrica, Školská 226, 01701, Slovenská republika
00165794
2020712320
SK2020712320
50-99 zamestnancov
01.01.1974
Spravodlivosť,súdnictvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
345 tis. €
-68,4 %
2022/2021

Koneční uživatelia výhod Okresný súd v Považskej Bystrici


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Okresný súd v Považskej Bystrici


Predseda Okresný súd v Považskej Bystrici


Podpredseda Okresný súd v Považskej Bystrici


Predmet činnosti Okresný súd v Považskej Bystrici


Kataster Okresný súd v Považskej Bystrici


Skrátené výkazy Okresný súd v Považskej Bystrici