Moja zóna
Okresný súd v Považskej Bystrici
Považská Bystrica, Školská 226, 01701, Slovenská republika
00165794
2020712320
SK2020712320
50-99 zamestnancov
01.01.1974
Spravodlivosť,súdnictvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
281 tis. €
-65 %
2021/2020

Koneční uživatelia výhod Okresný súd v Považskej Bystrici


Štatutári Okresný súd v Považskej Bystrici


Spoločníci Okresný súd v Považskej Bystrici


Predmety podnikania Okresný súd v Považskej Bystrici


Kataster Okresný súd v Považskej Bystrici


Skrátené výkazy Okresný súd v Považskej Bystrici