Prehľad o organizácii
Okresný súd v Považskej Bystrici
Považská Bystrica, Školská 226, 01701, Slovenská republika
00165794
2020712320
Nemá
nezistený
01.01.1974
31.05.2023
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
345 tis. €
-68,4 %
2022/2021

Konečný užívateľ výhod Okresný súd v Považskej Bystrici


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Okresný súd v Považskej Bystrici


Predseda Okresný súd v Považskej Bystrici


Podpredseda Okresný súd v Považskej Bystrici


Predmet činnosti Okresný súd v Považskej Bystrici


Kataster Okresný súd v Považskej Bystrici


Skrátené výkazy Okresný súd v Považskej Bystrici