Prehľad o organizácii
Okresný súd Prievidza
Prievidza, Ulica G. Švéniho 33/5, časť obce: Prievidza I. Staré Mesto, 97172, Slovenská republika
00165808
2021143586
SK2021143586
100-149 zamestnancov
01.01.1972
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
891 tis. €

Konečný užívateľ výhod Okresný súd Prievidza


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Okresný súd Prievidza


Predmet činnosti Okresný súd Prievidza


Kataster Okresný súd Prievidza


Skrátené výkazy Okresný súd Prievidza