Prehľad o organizácii
Okresný súd
Prievidza, Ulica G. Švéniho 33/5, časť obce: Prievidza I. Staré Mesto, 97172, Slovenská republika
00165808
2021143586
SK2021143586
50-99 zamestnancov
01.01.1972
Spravodlivosť,súdnictvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
891 tis. €
-95,3 %
2022/2021

Koneční uživatelia výhod Okresný súd


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Okresný súd


Predmet činnosti Okresný súd


Kataster Okresný súd


Skrátené výkazy Okresný súd