Prehľad o organizácii
Okresný súd Rimavská Sobota
Rimavská Sobota, Nám. M. Tompu 609/1, časť obce: Rimavská Sobota, 97914, Slovenská republika
00165816
2021292900
SK2021292900
100-149 zamestnancov
01.01.1972
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
458 tis. €

Konečný užívateľ výhod Okresný súd Rimavská Sobota


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Okresný súd Rimavská Sobota


Predseda Okresný súd Rimavská Sobota


Predmet činnosti Okresný súd Rimavská Sobota


Kataster Okresný súd Rimavská Sobota


Skrátené výkazy Okresný súd Rimavská Sobota