Moja zóna
Okresný súd Rimavská Sobota
Rimavská Sobota, Nám. M. Tompu 609/1
00165816
2021292900
SK2021292900
50-99 zamestnancov
01.01.1972
Spravodlivosť,súdnictvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
335 tis. €
685,4 %
2021/2020

Koneční uživatelia výhod Okresný súd Rimavská Sobota


Štatutári Okresný súd Rimavská Sobota


Spoločníci Okresný súd Rimavská Sobota


Predmety podnikania Okresný súd Rimavská Sobota


Kataster Okresný súd Rimavská Sobota


Skrátené výkazy Okresný súd Rimavská Sobota