Moja zóna
Okresný súd Veľký Krtíš
Veľký Krtíš, SNP 714/2
00165824
2021255291
SK2021255291
25-49 zamestnancov
01.01.1974
Spravodlivosť,súdnictvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
89 tis. €

Koneční uživatelia výhod Okresný súd Veľký Krtíš


Štatutári Okresný súd Veľký Krtíš


Spoločníci Okresný súd Veľký Krtíš


Predmety podnikania Okresný súd Veľký Krtíš


Kataster Okresný súd Veľký Krtíš


Skrátené výkazy Okresný súd Veľký Krtíš