Prehľad o organizácii
Okresný súd Veľký Krtíš
Veľký Krtíš, SNP 714/2, 99014, Slovenská republika
00165824
2021255291
Nemá
nezistený
01.01.1974
31.05.2023
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
90,8 tis. €
-93,9 %
2022/2021

Konečný užívateľ výhod Okresný súd Veľký Krtíš


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Okresný súd Veľký Krtíš


Predseda Okresný súd Veľký Krtíš


Predmet činnosti Okresný súd Veľký Krtíš


Kataster Okresný súd Veľký Krtíš


Skrátené výkazy Okresný súd Veľký Krtíš