Prehľad o organizácii
Okresný súd Zvolen
Zvolen, J.Kozáčeka 348/19, časť obce: Zvolen, 96068, Slovenská republika
00165832
2021328056
SK2021328056
50-99 zamestnancov
01.01.1972
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
164 tis. €
69,8 %
2022/2021

Konečný užívateľ výhod Okresný súd Zvolen


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Okresný súd Zvolen


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Predseda Okresný súd Zvolen


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
JUDr. Mariana PhiladelphyováBanská Bystrica, Švermova 6971/53, časť obce: Fončorda, Slovenská republika15.09.2016


Predmet činnosti Okresný súd Zvolen


Názov
Vznik
Zánik
Spravodlivosť a súdnictvo01.01.1972

Kataster Okresný súd Zvolen


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL-K

Skrátené výkazy Okresný súd Zvolen


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL