Prehľad o organizácii
Okresný súd Zvolen
Zvolen, J.Kozáčeka 348/19
00165832
2021328056
SK2021328056
50-99 zamestnancov
01.01.1972
Spravodlivosť,súdnictvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
164 tis. €
69,8 %
2022/2021

Koneční uživatelia výhod Okresný súd Zvolen


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Okresný súd Zvolen


Predseda Okresný súd Zvolen


Predmet činnosti Okresný súd Zvolen


Kataster Okresný súd Zvolen


Skrátené výkazy Okresný súd Zvolen