Prehľad o organizácii
Okresný súd Žiar nad Hronom
Žiar nad Hronom, Dukelských hrdinov 322/23, 96535, Slovenská republika
00165841
2020534604
SK2020534604
50-99 zamestnancov
01.01.1990
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
266 tis. €
-25,5 %
2022/2021

Konečný užívateľ výhod Okresný súd Žiar nad Hronom


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Okresný súd Žiar nad Hronom


Predseda Okresný súd Žiar nad Hronom


Predmet činnosti Okresný súd Žiar nad Hronom


Kataster Okresný súd Žiar nad Hronom


Skrátené výkazy Okresný súd Žiar nad Hronom