Moja zóna
Okresný súd Žiar nad Hronom
Žiar nad Hronom, Dukelských hrdinov 322/23, 96535, Slovenská republika
00165841
2020534604
Nemá
50-99 zamestnancov
01.01.1990
Spravodlivosť,súdnictvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
532 tis. €

Koneční uživatelia výhod Okresný súd Žiar nad Hronom


Štatutári Okresný súd Žiar nad Hronom


Spoločníci Okresný súd Žiar nad Hronom


Predmety podnikania Okresný súd Žiar nad Hronom


Kataster Okresný súd Žiar nad Hronom


Skrátené výkazy Okresný súd Žiar nad Hronom