Prehľad o organizácii
Okresný súd Bardejov
Bardejov, Partizánska 1
00165875
2020633076
SK2020633076
25-49 zamestnancov
01.01.1991
Spravodlivosť,súdnictvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
403 tis. €
-60,9 %
2022/2021

Koneční uživatelia výhod Okresný súd Bardejov


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Okresný súd Bardejov


Zainteresovné osoby Okresný súd Bardejov


Predmet činnosti Okresný súd Bardejov


Kataster Okresný súd Bardejov


Skrátené výkazy Okresný súd Bardejov