Moja zóna
Okresný súd Bardejov
Bardejov, Partizánska 1
00165875
2020633076
SK2020633076
50-99 zamestnancov
01.01.1991
Spravodlivosť,súdnictvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
393 tis. €
10,8 %
2021/2020

Koneční uživatelia výhod Okresný súd Bardejov


Zainteresovné osoby Okresný súd Bardejov


Predmet činnosti Okresný súd Bardejov


Kataster Okresný súd Bardejov


Skrátené výkazy Okresný súd Bardejov