Prehľad o organizácii
Okresný súd Bardejov
Bardejov, Partizánska 1, 08575, Slovenská republika
00165875
2020633076
SK2020633076
50-99 zamestnancov
01.01.1991
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
403 tis. €

Konečný užívateľ výhod Okresný súd Bardejov


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Okresný súd Bardejov


Predmet činnosti Okresný súd Bardejov


Kataster Okresný súd Bardejov


Skrátené výkazy Okresný súd Bardejov