Prehľad o organizácii
Okresný súd Humenné
Humenné, Laborecká 17, 06634, Slovenská republika
00165883
2021216659
SK2021216659
50-99 zamestnancov
01.06.1991
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
234 tis. €
-75,8 %
2022/2021

Konečný užívateľ výhod Okresný súd Humenné


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Okresný súd Humenné


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Predmet činnosti Okresný súd Humenné


Názov
Vznik
Zánik
Spravodlivosť a súdnictvo01.06.1991

Kataster Okresný súd Humenné


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL-K

Skrátené výkazy Okresný súd Humenné


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL