Prehľad o organizácii
Okresný súd Humenné
Humenné, Laborecká 17
00165883
2021216659
SK2021216659
50-99 zamestnancov
01.06.1991
Spravodlivosť,súdnictvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
234 tis. €
-75,8 %
2022/2021

Koneční uživatelia výhod Okresný súd Humenné


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Okresný súd Humenné


Zainteresovné osoby Okresný súd Humenné


Predmet činnosti Okresný súd Humenné


Kataster Okresný súd Humenné


Skrátené výkazy Okresný súd Humenné