Moja zóna
Okresný súd Humenné
Humenné, Laborecká 17
00165883
2021216659
SK2021216659
50-99 zamestnancov
01.06.1991
Spravodlivosť,súdnictvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
230 tis. €
-6,5 %
2021/2020

Koneční uživatelia výhod Okresný súd Humenné


Štatutári Okresný súd Humenné


Spoločníci Okresný súd Humenné


Predmety podnikania Okresný súd Humenné


Kataster Okresný súd Humenné


Skrátené výkazy Okresný súd Humenné