Prehľad o organizácii
Okresný súd Michalovce
Michalovce, Námestie slobody 11, 07101, Slovenská republika
00165905
2020747740
SK2020747740
50-99 zamestnancov
01.06.1991
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
4 mil. €
-35,4 %
2022/2021

Konečný užívateľ výhod Okresný súd Michalovce


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Okresný súd Michalovce


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Predmet činnosti Okresný súd Michalovce


Názov
Vznik
Zánik
Spravodlivosť a súdnictvo01.06.1991

Kataster Okresný súd Michalovce


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL-K

Skrátené výkazy Okresný súd Michalovce


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL