Moja zóna
Okresný súd Michalovce
Michalovce, Námestie slobody 11
00165905
2020747740
SK2020747740
50-99 zamestnancov
01.06.1991
Spravodlivosť,súdnictvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
3,83 mil. €
63,4 %
2021/2020

Koneční uživatelia výhod Okresný súd Michalovce


Štatutári Okresný súd Michalovce


Spoločníci Okresný súd Michalovce


Predmety podnikania Okresný súd Michalovce


Kataster Okresný súd Michalovce


Skrátené výkazy Okresný súd Michalovce