Prehľad o organizácii
Okresný súd Poprad
Poprad, Štefánikova 100/71, časť obce: Poprad, 05852, Slovenská republika
00165913
2020656990
SK2020656990
50-99 zamestnancov
01.01.1972
Spravodlivosť,súdnictvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
13 tis. €
940 tis. €
-91,3 %
2022/2021

Koneční uživatelia výhod Okresný súd Poprad


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Okresný súd Poprad


Predmet činnosti Okresný súd Poprad


Kataster Okresný súd Poprad


Skrátené výkazy Okresný súd Poprad