Prehľad o organizácii
Okresný súd Poprad
Poprad, Štefánikova 100/71, časť obce: Poprad, 05852, Slovenská republika
00165913
2020656990
SK2020656990
100-149 zamestnancov
01.01.1972
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
13 tis. €
940 tis. €

Konečný užívateľ výhod Okresný súd Poprad


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Okresný súd Poprad


Predmet činnosti Okresný súd Poprad


Kataster Okresný súd Poprad


Skrátené výkazy Okresný súd Poprad