Moja zóna
Okresný súd Poprad
Poprad, Štefánikova 100/71, časť obce: Poprad, 05852, Slovenská republika
00165913
2020656990
SK2020656990
50-99 zamestnancov
01.01.1972
Spravodlivosť,súdnictvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
993 tis. €
6 446,8 %
2021/2020

Koneční uživatelia výhod Okresný súd Poprad


Štatutári Okresný súd Poprad


Spoločníci Okresný súd Poprad


Predmety podnikania Okresný súd Poprad


Kataster Okresný súd Poprad


Skrátené výkazy Okresný súd Poprad