Prehľad o organizácii
Okresný súd Prešov
Prešov, Grešova 3, 08042, Slovenská republika
00165921
2020545021
SK2020545021
100-149 zamestnancov
01.06.1991
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
1,39 mil. €

Konečný užívateľ výhod Okresný súd Prešov


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Okresný súd Prešov


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Predmet činnosti Okresný súd Prešov


Názov
Vznik
Zánik
Spravodlivosť a súdnictvo01.06.1991

Kataster Okresný súd Prešov


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL-K

Skrátené výkazy Okresný súd Prešov


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL