Moja zóna
Okresný súd Prešov
Prešov, Grešova 3
00165921
2020545021
SK2020545021
100-149 zamestnancov
01.06.1991
Spravodlivosť,súdnictvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
1,39 mil. €
-87,3 %
2021/2020

Koneční uživatelia výhod Okresný súd Prešov


Zainteresovné osoby Okresný súd Prešov


Predmet činnosti Okresný súd Prešov


Kataster Okresný súd Prešov


Skrátené výkazy Okresný súd Prešov