Prehľad o organizácii
Okresný súd Prešov
Prešov, Grešova 3
00165921
2020545021
SK2020545021
150-199 zamestnancov
01.06.1991
Spravodlivosť,súdnictvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
1,39 mil. €
-94,4 %
2022/2021

Koneční uživatelia výhod Okresný súd Prešov


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Okresný súd Prešov


Zainteresovné osoby Okresný súd Prešov


Predmet činnosti Okresný súd Prešov


Kataster Okresný súd Prešov


Skrátené výkazy Okresný súd Prešov