Prehľad o organizácii
Okresný súd Rožňava
Rožňava, Námestie 1. mája 116/2, časť obce: Rožňava, 04820, Slovenská republika
00165930
2020954276
SK2020954276
50-99 zamestnancov
01.06.1991
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
227 tis. €
220 %
2021/2020

Konečný užívateľ výhod Okresný súd Rožňava


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Okresný súd Rožňava


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Predmet činnosti Okresný súd Rožňava


Názov
Vznik
Zánik
Spravodlivosť a súdnictvo01.06.1991

Kataster Okresný súd Rožňava


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL-K

Skrátené výkazy Okresný súd Rožňava


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL