Prehľad o organizácii
Okresný súd
Rožňava, Nám. 1.mája 3
00165930
2020954276
SK2020954276
50-99 zamestnancov
01.06.1991
Spravodlivosť,súdnictvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
227 tis. €
220 %
2021/2020

Koneční uživatelia výhod Okresný súd


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Okresný súd


Zainteresovné osoby Okresný súd


Predmet činnosti Okresný súd


Kataster Okresný súd


Skrátené výkazy Okresný súd