Prehľad o organizácii
Okresný súd Spišská Nová Ves
Spišská Nová Ves, Stará cesta 1897/3
00165948
2020718711
SK2020718711
50-99 zamestnancov
01.01.1972
Spravodlivosť,súdnictvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
886 tis. €
-77,8 %
2022/2021

Koneční uživatelia výhod Okresný súd Spišská Nová Ves


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Okresný súd Spišská Nová Ves


Predseda Okresný súd Spišská Nová Ves


Predmet činnosti Okresný súd Spišská Nová Ves


Kataster Okresný súd Spišská Nová Ves


Skrátené výkazy Okresný súd Spišská Nová Ves