Prehľad o organizácii
Okresný súd Stará Ľubovňa
Stará Ľubovňa, 17. novembra 30
00165956
2020725872
SK2020725872
25-49 zamestnancov
01.10.1990
Spravodlivosť,súdnictvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
237 tis. €
174 %
2021/2020

Koneční uživatelia výhod Okresný súd Stará Ľubovňa


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Okresný súd Stará Ľubovňa


Zainteresovné osoby Okresný súd Stará Ľubovňa


Predmet činnosti Okresný súd Stará Ľubovňa


Kataster Okresný súd Stará Ľubovňa


Skrátené výkazy Okresný súd Stará Ľubovňa