Moja zóna
Okresný súd Stará Ľubovňa
Stará Ľubovňa, 17. novembra 30
00165956
2020725872
SK2020725872
25-49 zamestnancov
01.10.1990
Spravodlivosť,súdnictvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
205 tis. €
174 %
2021/2020

Koneční uživatelia výhod Okresný súd Stará Ľubovňa


Štatutári Okresný súd Stará Ľubovňa


Spoločníci Okresný súd Stará Ľubovňa


Predmety podnikania Okresný súd Stará Ľubovňa


Kataster Okresný súd Stará Ľubovňa


Skrátené výkazy Okresný súd Stará Ľubovňa