Prehľad o organizácii
Okresný súd Stará Ľubovňa
Stará Ľubovňa, 17. novembra 30, 06427, Slovenská republika
00165956
2020725872
SK2020725872
25-49 zamestnancov
01.10.1990
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
237 tis. €
174 %
2021/2020

Konečný užívateľ výhod Okresný súd Stará Ľubovňa


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Okresný súd Stará Ľubovňa


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Predmet činnosti Okresný súd Stará Ľubovňa


Názov
Vznik
Zánik
Spravodlivosť a súdnictvo01.10.1990

Kataster Okresný súd Stará Ľubovňa


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL-K

Skrátené výkazy Okresný súd Stará Ľubovňa


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL