Prehľad o organizácii
Okresný súd Svidník
Svidník, Sovietskych hrdinov 200/35, 08913, Slovenská republika
00165964
2020790816
Nemá
nezistený
01.11.1990
31.05.2023
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
75,4 tis. €
-31,7 %
2022/2021

Konečný užívateľ výhod Okresný súd Svidník


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Okresný súd Svidník


Predmet činnosti Okresný súd Svidník


Kataster Okresný súd Svidník


Skrátené výkazy Okresný súd Svidník