Prehľad o organizácii
Okresný súd Trebišov
Trebišov, Nám. mieru 838/2, 07546, Slovenská republika
00165972
2020749896
SK2020749896
50-99 zamestnancov
01.11.1990
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
974 tis. €

Konečný užívateľ výhod Okresný súd Trebišov


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Okresný súd Trebišov


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Predmet činnosti Okresný súd Trebišov


Názov
Vznik
Zánik
Spravodlivosť a súdnictvo01.11.1990

Kataster Okresný súd Trebišov


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL-K

Skrátené výkazy Okresný súd Trebišov


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL