Moja zóna
Okresný súd Vranov nad Topľou
Vranov nad Topľou, M. R. Štefanika 874
00165981
2020628775
SK2020628775
50-99 zamestnancov
01.02.2001
Spravodlivosť,súdnictvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
597 tis. €
-4,8 %
2021/2020

Koneční uživatelia výhod Okresný súd Vranov nad Topľou


Štatutári Okresný súd Vranov nad Topľou


Spoločníci Okresný súd Vranov nad Topľou


Predmety podnikania Okresný súd Vranov nad Topľou


Kataster Okresný súd Vranov nad Topľou


Skrátené výkazy Okresný súd Vranov nad Topľou