Prehľad o organizácii
Okresný súd Vranov nad Topľou
Vranov nad Topľou, M. R. Štefanika 874, 09332, Slovenská republika
00165981
2020628775
SK2020628775
50-99 zamestnancov
01.02.2001
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
615 tis. €
-97 %
2022/2021

Konečný užívateľ výhod Okresný súd Vranov nad Topľou


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Okresný súd Vranov nad Topľou


Predmet činnosti Okresný súd Vranov nad Topľou


Kataster Okresný súd Vranov nad Topľou


Skrátené výkazy Okresný súd Vranov nad Topľou