Prehľad o organizácii
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Lamačská cesta 3/C, 84005, Slovenská republika
00166197
2020830218
Nemá
500-999 zamestnancov
01.01.1969
Všeobecná verejná správa
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
52,6 €
111 mil. €
-51,8 %
2022/2021

Koneční uživatelia výhod Štatistický úrad Slovenskej republiky


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Štatistický úrad Slovenskej republiky


Predseda Štatistický úrad Slovenskej republiky


Predmet činnosti Štatistický úrad Slovenskej republiky


Kataster Štatistický úrad Slovenskej republiky


Skrátené výkazy Štatistický úrad Slovenskej republiky