Moja zóna
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Lamačská cesta 3/C, 84005, Slovenská republika
00166197
Nemá
500-999 zamestnancov
01.01.1969
Všeobecná verejná správa
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
52,6 €
110 mil. €
-48,7 %
2021/2020

Koneční uživatelia výhod Štatistický úrad Slovenskej republiky


Štatutári Štatistický úrad Slovenskej republiky


Spoločníci Štatistický úrad Slovenskej republiky


Predmety podnikania Štatistický úrad Slovenskej republiky


Kataster Štatistický úrad Slovenskej republiky


Skrátené výkazy Štatistický úrad Slovenskej republiky