Moja zóna
Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave
Bratislava - mestská časť Ružinov, Chlumeckého 4, 82662, Slovenská republika
00166251
2020857080
SK2020857080
20-24 zamestnancov
01.02.2001
Ost.výskum prír.vied
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
74,9 tis. €
2,36 mil. €
1 475,7 %
2021/2020

Koneční uživatelia výhod Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave


Štatutári Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave


Spoločníci Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave


Predmety podnikania Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave


Kataster Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave


Skrátené výkazy Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave