Prehľad o organizácii
Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave
Bratislava - mestská časť Ružinov, Chlumeckého 4, 82662, Slovenská republika
00166251
2020857080
SK2020857080
20-24 zamestnancov
01.02.2001
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
74,9 tis. €
2,36 mil. €

Konečný užívateľ výhod Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave


Riaditeľ Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave


Zriaďovateľ Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave


Predmet činnosti Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave


Kataster Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave


Skrátené výkazy Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave